Investor Relations

Finansiella Rapporter

Pressmeddelande Finansiella Rapporter Styrelse och Revisor Aktie Kontakt

2021-05-10

Årsredovisning 2020

Läs mer

2021-05-10

Revisionsberättelsen

Läs mer

2021-03-02

Q4 2020 Rapport

Läs mer

2021-03-02

VD-ord Q4 2020

Läs mer

2020-11-20

VD-ord Q3 2020

Läs mer

2020-11-20

Kvartal tre 2020

Läs mer

2020-10-01

Halvårsrapport 2020

Läs mer

2019-09-18

Kvartalsrapport Två 2019

Läs mer

2019-04-23

Kommunike från årsstämma i Precisionsmetall Group AB

Läs mer

2019-04-18

Delårsrapport ett 2019

Läs mer

2019-04-08

Publicering av årsredovisning 2018

Läs mer

2019-03-21

Kallelse till årsstämma i Precisionsmetall Group AB

Läs mer

2019-03-18

Månadsrapport februari 2019

Läs mer

2019-02-27

Månadsrapport januari 2019

Läs mer

2019-02-14

Bokslutskommuniké 2018

Läs mer

2018-12-12

Månadsrapport november 2018

Läs mer

2018-11-20

Månadsrapport oktober 2018

Läs mer

2018-10-19

Kvartalsrapport tre 2018

Läs mer

2018-09-14

Månadsrapport augusti 2018

Läs mer

2018-08-23

Månadsrapport juli 2018

Läs mer

2018-07-19

Halvårsrapport ett 2018

Läs mer

2018-07-16

Månadsrapport maj 2018

Läs mer

2018-05-08

Månadsrapport april 2018

Läs mer

2018-04-19

Delårsrapport ett 2018

Läs mer

2018-04-19

Idag 2018-04-19 höll Precisionsmetall Group AB årsstämma

Läs mer

2018-04-05

Styrelsens förslag till beslut inför kommande årsstämma 2018-04-19

Läs mer

2018-04-04

Publicering av årsredovisning 2017

Läs mer

2018-03-21

Kallelse till årsstämma i Precisionsmetall Group AB

Läs mer

2018-03-19

Månadsrapport februari 2018

Läs mer

2018-02-14

Månadsrapport januari 2018

Läs mer

2018-02-13

Bokslutskommuniké 2017

Läs mer

2018-02-05

Framskjutande av publiceringsdatum för bokslutskommuniké tlll 2018-02-13

Läs mer

2018-01-29

Framskjutande av publiceringsdatum för bokslutskommuniké tlll 2018-02-07

Läs mer

2017-12-13

Månadsrapport november 2017

Läs mer

2017-11-15

Månadsrapport oktober 2017

Läs mer

2017-10-18

Delårsrapport tre

Läs mer

2017-09-13

Månadsrapport augusti 2017

Läs mer

2017-08-16

Månadsrapport juli 2017

Läs mer

2017-07-19

Halvårsrapport 2017

Läs mer

2017-06-12

Månadsrapport maj 2017

Läs mer

2017-05-05

Månadsrapport april 2017

Läs mer

2017-04-19

Delårsrapport ett 2017

Läs mer

2017-04-19

Kommunikè från årsstämma 2017-04-18

Läs mer

2017-04-03

Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18

Läs mer

2017-03-31

Årsredovisning 2016

Läs mer

2017-03-16

Kallelse till årsstämma i GoldX International AB

Läs mer

2017-03-09

Månadsrapport februari 2017

Läs mer

2017-02-09

Månadsrapport januari 2017

Läs mer

2017-01-27

Bokslutskommuniké 2016

Läs mer

2016-12-09

Månadsrapport november 2016

Läs mer

2016-11-10

Månadsrapport oktober 2016

Läs mer

2016-10-17

Delårsrapport 3 – 2016

Läs mer

2016-09-09

Månadsrapport augusti 2016

Läs mer

2016-08-10

Månadsrapport juli 2016

Läs mer

2016-07-15

Halvårsrapport – 2016

Läs mer

2016-06-10

Månadsrapport maj 2016

Läs mer

2016-05-17

Kommuniké från årsstämma

Läs mer

2016-05-10

Månadsrapport april 2016

Läs mer

2016-04-29

Årsredovisning 2015

Läs mer

2016-04-29

Styrelsens förslag till punkterna 11- 17 på årsstämman

Läs mer

2016-04-06

Delårsrapport ett 2016

Läs mer

2016-03-10

Månadsrapport

Läs mer

2016-02-10

Månadsrapport Stureguld Sverige Ab

Läs mer

2016-01-29

Bokslutskommuniké – 2015

Läs mer

2015-12-10

Månadsrapport Stureguld Sverige Ab

Läs mer

2015-11-10

Månadsrapport Stureguld Sverige AB

Läs mer

2015-10-16

Delårsrapport 2015

Läs mer

2015-09-10

Månadsrapport Stureguld Sverige AB

Läs mer

2015-08-11

Månadsrapport Stureguld Sverige AB

Läs mer

2015-07-15

Halvårsrapport - 2015

Läs mer

2015-06-10

Månadsrapport Stureguld  Sverige AB

Läs mer

2015-05-29

Kommunike från årsstämma

Läs mer

2015-05-15

Styrelsens förslag till årsstämman

Läs mer

2015-05-11

Månadsrapport Stureguld  Sverige AB

Läs mer

2015-04-27

Kallelse till årsstämma

Läs mer