Investor RelationsLadda ner vårt Memorandum
Ladda ner vår Teaser
Ladda ner för teckning av aktier

Pressmeddelanden


Scroll
Marknadsmeddelande 272/18 - Sista dag för handel med BTA i Precisionsmetall AB 2018-11-13 Läs
Företrädesemission i Precisionsmetall Group AB registrerad hos Bolagsverket 2018-11-13 Läs
Kvartalsrapport tre 2018 2018-10-19 Läs
Överklagan om upptaxering för verksamhetsåret 2015 avslås av förvaltningsrätten 2018-10-01 Läs
Månadsrapport augusti 2018 2018-09-14 Läs
Månadsrapport juli 2018 2018-08-23 Läs
Uppdatering avseende nyemission i Precisionsmetall Group AB 2018-08-21 Läs
Halvårsrapport ett 2018 2018-07-19 Läs
Månadsrapport maj 2018 2018-07-16 Läs
Månadsrapport april 2018 2018-05-08 Läs
Delårsrapport ett 2018 2018-04-19 Läs
Idag 2018-04-19 höll Precisionsmetall Group AB årsstämma 2018-04-19 Läs
Styrelsens förslag till beslut inför kommande årsstämma 2018-04-19 2018-04-05 Läs
Publicering av årsredovisning 2017 2018-04-04 Läs
Kallelse till årsstämma i Precisionsmetall Group AB 2018-03-21 Läs
Månadsrapport februari 2018 2018-03-19 Läs
Utfall i fullt garanterad företrädesemission 2018-03-15 Läs
Första teckningsdag i fullt garanterad företrädesemission 2018-02-22 Läs
Offentliggörande av investeringsmemorandum 2018-02-21 Läs
Månadsrapport januari 2018 2018-02-14 Läs
Marknadsmeddelande 39/18- Information om företrädesemission i Precisionsmetall Group AB 2018-02-14 Läs
Kommuniké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB 2018-02-13 Läs
Bokslutskommuniké 2017 2018-02-13 Läs
Skatteverkets omprövning förändrar ej beslutet som tidigare förelåg 2018-02-09 Läs
Framskjutande av publiceringsdatum för bokslutskommuniké tlll 2018-02-13 2018-02-05 Läs
Framskjutande av publiceringsdatum för bokslutskommuniké tlll 2018-02-07 2018-01-29 Läs
Skatteverket beviljar anstånd med betalning av mervärdesskatt och skattetillägg 2018-01-24 Läs
Kallelse till extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB 2018-01-11 Läs
Precisionsmetall Group AB har lämnat in överklagan mot Skatteverkets beslut 2018-01-11 Läs
Beslut om upptaxering 2017-12-28 Läs
Månadsrapport november 2017 2017-12-13 Läs
Månadsrapport oktober 2017 2017-11-15 Läs
Delårsrapport tre 2017-10-18 Läs
Gällande köpeskilling för Precisionsstål i Stockholm AB 2017-09-20 Läs
Månadsrapport augusti 2017 2017-09-13 Läs
Marknadsmeddelande 219/17 – Namnändring av GoldX International AB till Precisionsmetall Group AB 2017-08-22 Läs
Namnändring till Precisionsmetall Group AB 2017-08-22 Läs
Månadsrapport juli 2017 2017-08-16 Läs
Kommunikè från extra bolagsstämma i GoldX International AB 2017-08-10 Läs
Halvårsrapport 2017 2017-07-19 Läs
Kallelse till extra bolagsstämma 2017-07-10 Läs
Månadsrapport maj 2017 2017-06-12 Läs
GoldX slutför och tillträder förvärvet av Precisionsstål i Stockholm AB 2017-05-08 Läs
Månadsrapport april 2017 2017-05-05 Läs
Finansiering av genomfört förvärv 2017-05-04 Läs
GoldX International AB förvärvar Precisionsstål i Stockholm AB 2017-04-21 Läs
Delårsrapport ett 2017 2017-04-19 Läs
Kommunikè från årsstämma 2017-04-18 2017-04-19 Läs
Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18 2017-04-03 Läs
Årsredovisning 2016 2017-03-31 Läs
Kallelse till årsstämma i GoldX International AB 2017-03-16 Läs
Månadsrapport februari 2017 2017-03-09 Läs
GoldX genomför inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB 2017-02-14 Läs
Månadsrapport januari 2017 2017-02-09 Läs
Bokslutskommuniké 2016 2017-01-27 Läs
GoldX International AB förhandlar om förvärv av stålbolag 2017-01-25 Läs
Lägesuppdatering avseende inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB 2017-01-09 Läs
Månadsrapport november 2016 2016-12-09 Läs
GoldX International AB ligger i förhandling om förvärv 2016-12-07 Läs
Månadsrapport oktober 2016 2016-11-10 Läs
Delårsrapport 3 – 2016 2016-10-17 Läs
Månadsrapport augusti 2016 2016-09-09 Läs
Månadsrapport juli 2016 2016-08-10 Läs
Smsguld lanserar ny webbplats 2016-08-04 Läs
Marknadsmeddelande 187/16 - Sista dag för handel med BTA i GoldX International AB 2016-07-28 Läs
GoldX International AB sista dag för handel i BTA 2016-07-28 Läs
Halvårsrapport – 2016 2016-07-15 Läs
GoldX  dotterbolag StureG AB lanserar idag sin nya plattform för investeringsmetaller 2016-07-13 Läs
GoldX lanserar ny plattform för investeringsmetaller i dotterbolaget StureG AB 2016-07-07 Läs
GoldX företrädesemission övertecknad 2016-06-30 Läs
Första teckningsdag i fullt garanterad företrädesemission 2016-06-13 Läs
Månadsrapport maj 2016 2016-06-10 Läs
Publicering av informationsmemorandum 2016-06-10 Läs
Marknadsmeddelande 136/16 - Information om företrädesemission Gold X International AB 2016-06-03 Läs
Korrigerad version avseende fullt garanterad företrädesemission 2016-06-02 Läs
Korrigering angående företrädesemissions datum. 2016-06-01 Läs
GoldX genomför fullt garanterad företrädesemission 2016-06-01 Läs
Marknadsmeddelande 133/16 – Namnändring av Stureguld Sverige AB till GoldX International AB 2016-05-31 Läs
Namnändring till GoldX International AB (publ) 2016-05-30 Läs
Kommuniké från årsstämma 2016-05-17 Läs
Månadsrapport april 2016 2016-05-10 Läs
Styrelsens förslag till punkterna 11- 17 på årsstämman 2016-04-29 Läs
Kallelse till årstämma Stureguld Sverige AB 2016-04-05 Läs
Flytt av rapportdatum 2016-04-04 Läs
Stureguld presenterar ny VD Christian Kronegård 2016-03-11 Läs
Månadsrapport 2016-03-10 Läs
Johan Nilsson avgår som VD för Stureguld Sverige AB. 2016-03-02 Läs
Mobilåtervinning tas upp för handel på Mangoldlistan 2016-02-24 Läs
Skatteverkets utlåtande om utdelning av aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB 2016-02-24 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige Ab 2016-02-10 Läs
Bokslutskommuniké – 2015 2016-01-30 Läs
Marknadsmeddelande 209/15 – Stureguld Sverige AB aktie handlas exkl. utdelning av aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB den 15 december 2015 2015-12-11 Läs
Utdelning av aktier dotterbolag 2015-12-10 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige Ab 2015-12-10 Läs
Dotterbolag genomför resterade del av Pantaluren AB 2015-12-04 Läs
Bolagsverket har registrerat emission i Mobilåtervinning i Sverige AB 2015-12-03 Läs
Dotterbolag genomför förvärv och nyemission 2015-12-01 Läs
Dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige ABs emission registrerad 2015-11-23 Läs
Nyemission i dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB 2015-11-19 Läs
Bolagsverket har registrerat nya aktier 2015-11-18 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige AB 2015-11-10 Läs
Kommuniké från extra bolagsstämma i Stureguld Sverige AB 2015-10-28 Läs
Delårsrapport 2015 2015-10-16 Läs
Dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB är nu publikt 2015-10-15 Läs
Kallelse till extra bolagsstämma i Stureguld Sverige AB 2015-10-07 Läs
Förvärvar smsguld.se samt guldpengar.se 2015-09-28 Läs
Bolagsverket har registrerat Mobilåtervinning i Sverige AB 2015-09-15 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige AB 2015-09-10 Läs
Verksamheten MobilPengar.se överlåts till ett helägt dotterbolag 2015-09-01 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige AB 2015-08-11 Läs
Halvårsrapport - 2015 2015-07-15 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige AB 2015-06-10 Läs
Nygammal VD återvänder 2015-06-08 Läs
Kommunike från årsstämma 2015-05-29 Läs
Styrelsens förslag till årsstämman 2015-05-15 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige AB 2015-05-11 Läs
Kallelse till årsstämma 2015-04-27 Läs
Stureguld: Årsredovisning 2014 2015-04-22 Läs
Stureguld: Förvärv av MobilPengar.se 2015-04-21 Läs
Stureguld: Kvartalsrapport ett - 2015 2015-04-15 Läs
Stureguld: Månadsrapport Stureguld Sverige AB 2015-03-10 Läs
Stureguld: Månadsrapport Stureguld Sverige AB 2015-03-02 Läs
Stureguld: Bokslutskommuniké 2014 2015-02-20 Läs
Stureguld: Ändrat datum för publicering av Bokslutskommuniké 2015-02-03 Läs
Stureguld: Johan Nilsson avgår som VD för Stureguld Sverige AB 2015-01-08 Läs
AktieTorget: Marknadsmeddelande 217/14 - Stureguld Sverige AB noteras på AktieTorget den 8 december 2014 2014-12-03 Läs
AktieTorget: AktieTorget har godkänt Stureguld Sverige AB för notering 2014-12-03 Läs
Stureguld VD-intervju 2011-12-14 Läs

Finansiella rapporter


Scroll
Månadsrapport augusti 2018 2018-09-14 Läs
Månadsrapport juli 2018 2018-08-23 Läs
Halvårsrapport ett 2018 2018-07-19 Läs
Månadsrapport maj 2018 2018-07-16 Läs
Månadsrapport april 2018 2018-05-08 Läs
Delårsrapport ett 2018 2018-04-19 Läs
Månadsrapport februari 2018 2018-03-19 Läs
Månadsrapport januari 2018 2018-02-14 Läs
Bokslutskommuniké 2017 2018-02-13 Läs
Månadsrapport november 2017 2017-12-13 Läs
Månadsrapport oktober 2017 2017-11-15 Läs
Delårsrapport tre 2017-10-18 Läs
Månadsrapport augusti 2017 2017-09-13 Läs
Månadsrapport juli 2017 2017-08-16 Läs
Halvårsrapport 2017 2017-07-19 Läs
Månadsrapport maj 2017 2017-06-12 Läs
Månadsrapport april 2017 2017-05-05 Läs
Delårsrapport ett 2017 2017-04-19 Läs
Årsredovisning 2016 2017-03-31 Läs
Månadsrapport februari 2017 2017-03-09 Läs
Månadsrapport januari 2017 2017-02-09 Läs
Bokslutskommuniké 2016 2017-01-27 Läs
Månadsrapport november 2016 2016-12-09 Läs
Månadsrapport oktober 2016 2016-11-10 Läs
Delårsrapport 3 – 2016 2016-10-17 Läs
Månadsrapport augusti 2016 2016-09-09 Läs
Månadsrapport juli 2016 2016-08-10 Läs
Halvårsrapport – 2016 2016-07-15 Läs
Månadsrapport maj 2016 2016-06-10 Läs
Månadsrapport april 2016 2016-05-10 Läs
Månadsrapport 2016-03-10 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige Ab 2016-02-10 Läs
Bokslutskommuniké – 2015 2016-01-30 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige Ab 2015-12-10 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige AB 2015-11-10 Läs
Delårsrapport 2015 2015-10-16 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige AB 2015-09-10 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige AB 2015-08-11 Läs
Halvårsrapport - 2015 2015-07-15 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige AB 2015-06-10 Läs
Månadsrapport Stureguld Sverige AB 2015-05-11 Läs

Bolagsstyrning


Christian Kronegård - VD, Ledamot


Hans Orre - Ordförande


Robin Vestersten - Ledamot


Stefan Vilhelmsson - Ledamot


Revisor
Thomas Jönsson, vid till revisionsbyrån Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB, omvaldes till revisor i Bolaget på årsstämman 19 april 2018. Thomas Jönsson är huvudansvarig revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.

Bolagsordning för Precisionsmetall Group AB (publ) org.nr. 556777-2883

§ 1 Firma
Bolagets firma är Precisionsmetall Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag äga, förvalta och bedriva verksamhet inom metallindustrin, fast egendom, aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen [2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 132 428 570 aktier och högst 529 714 280 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring av bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och lnrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.
Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges 17 kap. 4 § andra stycket aktiebolagsIagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande till stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut:
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräknlng
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 9. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

Denna bolagsordning antogs på bolagsstämma den 13 februari 2018

Aktien


Bolagets aktie finns tillgängligt för handel hos Aktietorget (Länk) under kortnamnet PREMET.

Finansiell kalender


Kommande:
Delårsrapport 1 2018-04-19
Årsstämma 2018-04-19

IR-kontakt


IR-kontakt
[email protected]