Investor relations

Finansiell kalender


2019-04-18

Delårsrapport ett

2019-04-23

Årsstämma

2019-09-18

Halvårsrapport

2019-11-30

Delårsrapport tre

2020-02-13

Bokslutskommuniké