Investor Relations

Pressmeddelande

Pressmeddelande Finansiella Rapporter Styrelse och Revisor Aktie Kontakt

2022-05-24

Kommunike årsstämma i W & IT Solutions Group AB

Läs mer

2022-04-21

Kallelse till årsstämma i W & IT Solutions Group AB

Läs mer

2022-03-16

Kommunike från extra bolagsstämma i W & IT Solutions Group AB

Läs mer

2022-02-11

Kallelse till extra bolagsstämma i W & IT Solutions Group AB (publ)

Läs mer

2021-11-19

Kommunike från extra bolagsstämma i W & IT Solutions Group AB

Läs mer

2021-11-05

Kallelse till extra bolagsstämma i W & IT Solutions Group AB (publ)

Läs mer

2021-06-07

Kommunike årsstämma i W & IT Solutions Group AB

Läs mer

2021-05-05

Kallelse

Läs mer

2021-03-02

Utfall i företrädesemission

Läs mer

2020-06-29

Kommunike årsstämma i W & IT Solutions Group AB

Vid årsstämma den 29 juni 2020 i W & IT Solutions Group AB fattades följande beslut:

Läs mer

2019-10-24

Kommunike från extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

Vid extra bolagsstämman den 21 oktober 2019 i Precisionsmetall Group AB fattades följande beslut.

Läs mer

2019-05-15

Market Notice 125/19 - Last day of trading in Precisionsmetall Group AB’s share - correction

Last day of trading in the company’s share, PREMET, is May 24, 2019.  Information about the shar...

Läs mer

2019-05-15

Market Notice 124/19 - Last day of trading in Precisionsmetall GroupAB’s share

Last day of trading in the company’s paid subscribed share, PREMET, is May 24, 2019.  Informatio...

Läs mer

2019-05-03

Market Notice 107/19 – Last day of trading in Precisionsmetall Group AB’s BTA

Last day of trading in the company’s paid subscribed share, PREMET BTA, is May 9, 2019.  Informa...

Läs mer

2019-05-03

Företrädesemission i Precisionsmetall Group AB registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har nu registrerat den företrädesemission som beslutades av styrelsen i Precisionsmet...

Läs mer

2019-04-26

Market Notice 99/19 – Precisionsmetall Group AB is moved to the Observation List

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share and BTA (paid subscribed sha...

Läs mer

2019-04-26

Information om avnotering av Precisionsmetall Group AB

Spotlight Stock Market (“Spotlight”) har idag beslutat att godkänna Precisionsmetall Group AB (...

Läs mer

2019-04-23

Hovrätten beviljar motparten prövningstillstånd i tvistemålet med säljarna av Precisionsstål i Stockholm

Precisionsmetall Group AB som tidigare vunnit framgång i alla sina yrkanden i tingsrätten har idag...

Läs mer

2019-04-23

Kommunike från årsstämma i Precisionsmetall Group AB

Vid årsstämma den 23 april 2019 i Precisionsmetall Group AB fattades följande beslut. · Stäm...

Läs mer

2019-04-18

Delårsrapport ett 2019

Resultat och omsättning för årets första kvartal har inte nått upp till våra förväntningar. ...

Läs mer

2019-04-11

Utfall i företrädesemission

Stockholm 2019-04-11 Precisionsmetall Group AB har avslutat företrädesemission som beslutades den...

Läs mer

2019-04-08

Publicering av årsredovisning 2018

Stockholm 2019-04-08 Se bifogad årsredovisning....

Läs mer

2019-03-29

Huvudförhandling i kammarrätten

Stockholm 2019-03-29 Bolaget har meddelats att huvudförhandling i kammarrätten kommer att hållas...

Läs mer

2019-03-27

Första teckningsdag i Precisionsmetalls företrädesemission

Stockholm 2019-03-27 Idag 27 mars är första teckningsdag i företrädesemissionen i Precisionsmet...

Läs mer

2019-03-26

Offentliggörande av investeringsmemorandum och teaser

Stockholm 2019-03-26 Precisionsmetall Group AB offentliggör idag, genom publicering på www.spotli...

Läs mer

2019-03-21

Kallelse till årsstämma i Precisionsmetall Group AB

Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB (publ), org.nr. 556777-2883, kallas härmed till årsstämm...

Läs mer

2019-03-18

Månadsrapport februari 2019

Stockholm 2019-03-18 Under februari uppgick nettoomsättningen för koncernen till 3,5 MSEK (3 MSEK...

Läs mer

2019-03-15

Marknadsmeddelande 57/19 – Information om företrädesemission i Precisionsmetall Group AB

Den 20 mars 2019 är sista dag för handel i bolagets aktie (PREMET) med rätt till tilldelning av t...

Läs mer

2019-03-12

Precisionsmetall beslutar om företrädesemission

Stockholm 2019-03-12 Styrelsen i Precisionsmetall har beslutat, med stöd av bemyndigande från år...

Läs mer

2019-02-27

Månadsrapport januari 2019

Stockholm 2019-02-27 Under januari uppgick omsättningen för koncernen till 3 MSEK (3,6 MSEK) med ...

Läs mer

2019-02-14

Bokslutskommuniké 2018

Läs mer

2019-02-11

Precisionsmetall Group AB vinner tvist i tingsrätten

Stockholm 2019-02-11 Bolaget har idag mottagit dom i tvistemålet mot säljarna av Precisionsstål ...

Läs mer

2019-02-08

Marknadsmeddelande 37/19 – Information om omvänd split och ny ISIN-kod i Precisionsmetall Group AB

Sista dag för handel i Precisionsmetall AB:s aktier före omvänd split med villkoren 1:100 är den...

Läs mer

2019-02-07

Styrelsen i Precisionsmetall Group AB beslutar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Stockholm, 2019-02-07 Extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB ("Bolaget"), beslutade den 25...

Läs mer

2019-01-31

Rättelse av kommuniké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB 2019-01-25

Stockholm 2019-01-31 I kommunké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall som publicerades 2019...

Läs mer

2019-01-25

Kommuniké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB 2019-01-25

Stockholm 2019-01-25 Idag höll Precisionsmetall Group AB extra bolagsstämma som beslutade enhäll...

Läs mer

2019-01-24

Ägarförändringar bland största aktieägare

Precisionsmetall Group AB har mottagit följande meddelande: New Equity Venture International AB äg...

Läs mer

2018-12-21

Kallelse till extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB, org.nr. 556777-2883, kallas härmed till extra bolagsstäm...

Läs mer

2018-12-12

Månadsrapport november 2018

Stockholm 2018-12-12 Under november uppgick omsättningen för koncernen till 4,2 MSEK (4,5 MSEK) m...

Läs mer

2018-11-20

Månadsrapport oktober 2018

Stockholm 2018-11-20 Under oktober uppgick omsättningen för koncernen till 4,6 MSEK (4,8 MSEK) me...

Läs mer

2018-11-13

Marknadsmeddelande 272/18 - Sista dag för handel med BTA i Precisionsmetall AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, PREMET BTA, är den 16 november, 2018. I...

Läs mer

2018-11-13

Företrädesemission i Precisionsmetall Group AB registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2018-11-13 Bolagsverket har nu registrerat den företrädesemission som beslutades på de...

Läs mer

2018-10-19

Kvartalsrapport tre 2018

Årets tredje kvartal har nu passerats och fortsatt fokus har legat på utveckling av koncernen. De ...

Läs mer

2018-10-01

Överklagan om upptaxering för verksamhetsåret 2015 avslås av förvaltningsrätten

Stockholm 2018-10-01 Precisionsmetalls överklagan avseende upptaxering och skattetillägg för ver...

Läs mer

2018-09-14

Månadsrapport augusti 2018

Stockholm 2018-09-14 Under augusti uppgick omsättningen för koncernen till 1,9 MSEK (3,6 MSEK) me...

Läs mer

2018-08-23

Månadsrapport juli 2018

Stockholm 2018-08-23 Under juli uppgick omsättningen för koncernen till 1,5 MSEK (2 MSEK) med ett...

Läs mer

2018-08-21

Uppdatering avseende nyemission i Precisionsmetall Group AB

Stockholm 2018-08-21 Nyemissionen som belsutades på den extra bolagsstämman 2018-02-13 ligger for...

Läs mer

2018-07-19

Halvårsrapport ett 2018

Första halvåret har varit en spännande period för koncernen, nettoomsättningen uppgick till 21 ...

Läs mer

2018-07-16

Månadsrapport maj 2018

Stockholm 2018-07-16 Under maj månad uppgick omsättningen för koncernen till 3,8 MSEK (4,7 MSEK)...

Läs mer

2018-05-08

Månadsrapport april 2018

Stockholm 2018-05-08 Under april uppgick omsättningen för koncernen till 3,6 MSEK (2,5 MSEK) med ...

Läs mer

2018-04-19

Delårsrapport ett 2018

Under årets första kvartal uppgick nettoomsättningen till 10,2 MSEK (6 MSEK), en ökning på 4,2 ...

Läs mer

2018-04-19

Idag 2018-04-19 höll Precisionsmetall Group AB årsstämma

Stämman beslutade följande: · Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolage...

Läs mer

2018-04-05

Styrelsens förslag till beslut inför kommande årsstämma 2018-04-19

Precisionsmetall Group AB (“Bolaget”) håller årsstämma 2018-04-19. Nedan publiceras styrelsen...

Läs mer

2018-04-04

Publicering av årsredovisning 2017

Stockholm 2018-04-04 Se bilagd årsredovisning. //...

Läs mer

2018-03-21

Kallelse till årsstämma i Precisionsmetall Group AB

Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB(publ) 556777-2883 kallas härmed till bolagsstämma 19 apri...

Läs mer

2018-03-19

Månadsrapport februari 2018

Stockholm 2018-03-19 Under februari uppgick omsättningen till 3 MSEK (1,9 MSEK) med ett positivt r...

Läs mer

2018-03-15

Utfall i fullt garanterad företrädesemission

Stockholm 2018-03-15 Precisionsmetall Group AB har avslutat företrädesemission som beslutades av ...

Läs mer

2018-02-22

Första teckningsdag i fullt garanterad företrädesemission

Stockholm 2018-02-22 Idag 22 februari är första teckningsdag i företrädesemissionen i Precision...

Läs mer

2018-02-21

Offentliggörande av investeringsmemorandum

Stockholm 2018-02-21 Precisionsmetall Group AB offentliggör idag, genom publicering på www.aktiet...

Läs mer

2018-02-14

Månadsrapport januari 2018

Stockholm 2018-02-14 Under januari månad omsatte koncernen 3,6 MSEK (1,6 MSEK) och visade ett posi...

Läs mer

2018-02-14

Marknadsmeddelande 39/18- Information om företrädesemission i Precisionsmetall Group AB

Den 16 februari 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (PREMET) med rätt till tilldelning ...

Läs mer

2018-02-13

Kommuniké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

Stockholm 2018-02-13 Idag höll Precisionsmetall Group AB extra bolagsstämma som beslutade enhäll...

Läs mer

2018-02-13

Bokslutskommuniké 2017

VD KOMMENTAR Verksamhetsåret 2017 På många sätt har 2017 varit ett händelserikt år för Prec...

Läs mer

2018-02-09

Skatteverkets omprövning förändrar ej beslutet som tidigare förelåg

Stockholm 2018-02-09 Precisionsmetall Group AB har idag mottagit besked från Skatteverket om att d...

Läs mer

2018-02-05

Framskjutande av publiceringsdatum för bokslutskommuniké tlll 2018-02-13

2018-02-05 Bolaget har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén ytterligare för 2017. Nytt da...

Läs mer

2018-01-29

Framskjutande av publiceringsdatum för bokslutskommuniké tlll 2018-02-07

2018-01-29 Bolaget har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén för 2017. Nytt datum för utg...

Läs mer

2018-01-24

Skatteverket beviljar anstånd med betalning av mervärdesskatt och skattetillägg

Stockholm 2018-01-24 Precisionsmetall Group AB har idag mottagit besked från Skatteverket om bevil...

Läs mer

2018-01-11

Kallelse till extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

Stockholm 2018-01-11 Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB kallas härmed till extra bolagsstäm...

Läs mer

2018-01-11

Precisionsmetall Group AB har lämnat in överklagan mot Skatteverkets beslut

Stockholm 2018-01-11 Precisionsmetall Group AB har idag lämnat in sitt överklagande gällande Ska...

Läs mer

2017-12-28

Beslut om upptaxering

Stockholm 2017-12-28 Precisionsmetall har idag mottagit beslut om upptaxering för verksamhetsåret...

Läs mer

2017-12-13

Månadsrapport november 2017

Stockholm 2017-12-13 Koncernen omsatte under november månad 4,5 MSEK (1,5 MSEK) och redovisade ett...

Läs mer

2017-11-15

Månadsrapport oktober 2017

Stockholm 2017-11-15 Koncernen omsatte under oktober månad 4,8 MSEK (2,4 MSEK) och redovisade ett ...

Läs mer

2017-10-18

Delårsrapport tre

Stockholm 2017-10-18 Årets tredje kvartal har varit en händelserik period för Precisionsmetall G...

Läs mer

2017-09-20

Gällande köpeskilling för Precisionsstål i Stockholm AB

Köpet av det helägda dotterbolaget Precisionsstål i Stockholm AB genomfördes med en köpeskillin...

Läs mer

2017-09-13

Månadsrapport augusti 2017

Stockholm 2017-09-13 Koncernen omsatte under augusti månad 3,6 MSEK (2,4 MSEK) och redovisade ett ...

Läs mer

2017-08-22

Marknadsmeddelande 219/17 – Namnändring av GoldX International AB till Precisionsmetall Group AB

Registreringen av namnbytet till Precisionsmetall Group AB har genomförts hos Bolagsverket.   Än...

Läs mer

2017-08-22

Namnändring till Precisionsmetall Group AB

GoldX International AB byter namn till Precisionsmetall Group AB Stockholm 2017-08-22 Efter den ext...

Läs mer

2017-08-16

Månadsrapport juli 2017

Stockholm 2017-08-16 Koncernen omsatte under juli månad 2 MSEK (0,8 MSEK) och redovisade ett resul...

Läs mer

2017-08-10

Kommunikè från extra bolagsstämma i GoldX International AB

Stockholm 2017-08-10 Idag höll GoldX International AB extra bolagsstämma som beslutade enhälligt...

Läs mer

2017-07-19

Halvårsrapport 2017

Stockholm 2017-07-19 Första halvåret har varit en spännande tid för GoldX International AB, Bol...

Läs mer

2017-07-10

Kallelse till extra bolagsstämma

Stockholm 2017-07-10 Aktieägarna i GoldX International AB kallas härmed till extra bolagsstämma ...

Läs mer

2017-06-12

Månadsrapport maj 2017

Läs mer

2017-05-08

GoldX slutför och tillträder förvärvet av Precisionsstål i Stockholm AB

Stockholm 2017-05-08 Idag har GoldX International AB tillträtt och betalat slutlikvid för Precisi...

Läs mer

2017-05-05

Månadsrapport april 2017

Stockholm 2017-05-05 Bolaget omsatte 2,5 MSEK under april månad (2,5 MSEK) och visade ett positivt...

Läs mer

2017-05-04

Finansiering av genomfört förvärv

Stockholm 2017-05-04 Finansieringen av förvärvet Precisionsstål i Stockholm AB har idag klargjor...

Läs mer

2017-04-21

GoldX International AB förvärvar Precisionsstål i Stockholm AB

2017-04-21 Som tidigare kommunicerat genom pressmeddelande 2017-01-25 har GoldX per idag slutfört ...

Läs mer

2017-04-19

Delårsrapport ett 2017

2017-04-19 FINANSIELL ÖVERSIKT Q1 2017 Nettoomsättningen uppgick till 6 033 752 SEK (5 530 442 S...

Läs mer

2017-04-19

Kommunikè från årsstämma 2017-04-18

2017-04-19 Igår höll GoldX International AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga p...

Läs mer

2017-04-03

Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18

Stockholm 2017-04-03 11. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter 12. Styr...

Läs mer

2017-03-31

Årsredovisning 2016

(Se årsredovisning som bifogad pdf-fil)...

Läs mer

2017-03-16

Kallelse till årsstämma i GoldX International AB

Stockholm 2017-03-16 Aktieägarna i GoldX International AB(publ) 556777-2883 kallas härmed till bo...

Läs mer

2017-03-09

Månadsrapport februari 2017

Stockholm 2017-03-09 Under februari månad omsatte bolaget 1,9 MSEK (1,4 MSEK) och visade ett posit...

Läs mer

2017-02-14

GoldX genomför inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB

Stockholm 2017-02-14 GoldX International AB och F & S Jewelley AB har nu ingått avtal om inkråmsf...

Läs mer

2017-02-09

Månadsrapport januari 2017

Stockholm 2017-02-09 Under januari månad omsatte bolaget 1,6 MSEK (0,8 MSEK) och visade ett positi...

Läs mer

2017-01-27

Bokslutskommuniké 2016

· FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅR 2016-12-31 ·  Totala intäkter uppgick till 22,5 MSEK (52,1)  ...

Läs mer

2017-01-25

GoldX International AB förhandlar om förvärv av stålbolag

Stockholm 2017-01-25 GoldX har som tidigare kommunicerat letat efter förvärv för utöka Bolagets ...

Läs mer

2017-01-09

Lägesuppdatering avseende inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB

Stockholm 2017-01-09 GoldX International AB och F & S Jewellery AB är idag muntligen överens om i...

Läs mer

2016-12-09

Månadsrapport november 2016

Läs mer

2016-12-07

GoldX International AB ligger i förhandling om förvärv

Stockholm 2016-12-07 GoldX International AB kan idag meddela att Bolaget ligger i förhandling om a...

Läs mer

2016-11-10

Månadsrapport oktober 2016

Stockholm 2016-11-10 Under oktober månad omsatte Bolaget 2,4 MSEK (1,2 MSEK). Fortsatt arbete har ...

Läs mer

2016-10-17

Delårsrapport 3 – 2016

VD har ordet Kvartal tre har varit en spännande period för GoldX International AB. Fokus har vari...

Läs mer

2016-09-09

Månadsrapport augusti 2016

Läs mer

2016-08-10

Månadsrapport juli 2016

Jag vill först och främst meddela att våra månadsrapporter från och med nu kommer handla mer om...

Läs mer

2016-08-04

Smsguld lanserar ny webbplats

Idag lanserar www.smsguld.se (http://file:///C:/Users/viktor.waxin/AppData/Local/Microsoft/Windows/...

Läs mer

2016-07-28

Marknadsmeddelande 187/16 - Sista dag för handel med BTA i GoldX International AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, GOLDX BTA, är den 3 augusti 2016. Informat...

Läs mer

2016-07-28

GoldX International AB sista dag för handel i BTA

GoldX International AB genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades 28 juni 2016. Geno...

Läs mer

2016-07-15

Halvårsrapport – 2016

VD har ordet Första halvåret har varit en spännande tid för Bolaget och mig som ny VD för Gold...

Läs mer

2016-07-13

GoldX  dotterbolag StureG AB lanserar idag sin nya plattform för investeringsmetaller

Idag lanserar StureG AB sin nya plattform för investeringsmetaller under www.goldx.se/webbutik . I ...

Läs mer

2016-07-07

GoldX lanserar ny plattform för investeringsmetaller i dotterbolaget StureG AB

GoldX International ABs dotterbolag StureG AB lanserar ny plattform för investeringsmetaller under ...

Läs mer

2016-06-30

GoldX företrädesemission övertecknad

GoldX International AB har avslutat företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare som go...

Läs mer

2016-06-13

Första teckningsdag i fullt garanterad företrädesemission

Stockholm 2016-06-13 Idag 13 juni är första teckningsdag i företrädesemissionen i GoldX Interna...

Läs mer

2016-06-10

Månadsrapport maj 2016

Stockholm 2016-06-10 Omsättning 1,7 MSEK Våra inköp av ädla metaller från privatpersoner har ...

Läs mer

2016-06-10

Publicering av informationsmemorandum

Stockholm 2016-06-10 På måndag 13 juni är första teckningsdag i företrädesemissionen i GoldX I...

Läs mer

2016-06-03

Marknadsmeddelande 136/16 - Information om företrädesemission Gold X International AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (GOLDX) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emis...

Läs mer

2016-06-02

Korrigerad version avseende fullt garanterad företrädesemission

Korrigerad version från tidigare pressmeddelande 2016-06-01 avseende beloppen på företrädesemiss...

Läs mer

2016-06-01

Korrigering angående företrädesemissions datum.

Erhållningsdag:                              7 juni 2016 sista handels...

Läs mer

2016-06-01

GoldX genomför fullt garanterad företrädesemission

Stockholm 2016-06-01 Styrelsen i GoldX International AB har den 1 juni 2016 i enlighet med bemyndig...

Läs mer

2016-05-31

Marknadsmeddelande 133/16 – Namnändring av Stureguld Sverige AB till GoldX International AB

Registrering av namnbyte till GoldX International AB från Stureguld Sverige AB (SGLD) har nu genomf...

Läs mer

2016-05-30

Namnändring till GoldX International AB (publ)

Stureguld Sverige AB (publ) byter namn till GoldX International AB (publ). Aktien kommer att handlas...

Läs mer

2016-05-17

Kommuniké från årsstämma

Idag höll Stureguld Sverige AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt s...

Läs mer

2016-05-10

Månadsrapport april 2016

Under april månad omsatte Stureguld Sverige AB 2,5 MSEK. Fokus har legat på att marknadsföra oss ...

Läs mer

2016-04-29

Årsredovisning 2015

(Se årsredovisning som bifogad pdf-fil)...

Läs mer

2016-04-29

Styrelsens förslag till punkterna 11- 17 på årsstämman

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleant och rev...

Läs mer

2016-04-06

Delårsrapport ett 2016

VD har ordet Under årets och mitt första kvartal som VD för Stureguld Sverige AB ser jag en po...

Läs mer

2016-04-05

Kallelse till årstämma Stureguld Sverige AB

Aktieägarna i Stureguld Sverige AB (publ) 5567772883 kallas härmed till bolagstämma 2016-05-17 kl...

Läs mer

2016-04-04

Flytt av rapportdatum

Stockholm 2016-04-04 Stureguld Sverige AB kommer att publicera rapporten för de tre första månad...

Läs mer

2016-03-11

Stureguld presenterar ny VD Christian Kronegård

(http://www.stureguld.se)Stockholm 2016-03-11 -Styrelsen: Christian Kronegård blir tillsatt som n...

Läs mer

2016-03-10

Månadsrapport

Under Februari 2016 omsatte Stureguld 1,4 msek (3,5 msek) Vårt huvudfokus med våra två nya varum...

Läs mer

2016-03-02

Johan Nilsson avgår som VD för Stureguld Sverige AB.

Stockholm 2016-03-02 I samråd med styrelsen har Johan Nilsson valt att lämna posten som VD för S...

Läs mer

2016-02-24

Mobilåtervinning tas upp för handel på Mangoldlistan

Stureguld har erhållit flertalet förfrågningar om när det utdelade dotterblaget Mobilåtervinnin...

Läs mer

2016-02-24

Skatteverkets utlåtande om utdelning av aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB

Stockholm 2016-02-24 På den extra bolagstämman den 27 oktober 2015 beslutades att Bolaget skulle ...

Läs mer

2016-02-10

Månadsrapport Stureguld Sverige Ab

Under Januari 2016 omsatte Stureguld 940 tsek (1,0 msek). Året har börjat bra och som jag uttalad...

Läs mer

2016-01-29

Bokslutskommuniké – 2015

VD har ordet 2015 har varit ett händelserikt år för Stureguld Sverige AB. Vi har gjort tre strat...

Läs mer

2015-12-11

Marknadsmeddelande 209/15 – Stureguld Sverige AB aktie handlas exkl. utdelning av aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB den 15 december 2015

Aktierna i Stureguld Sverige AB (SGLD) handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i Mobilåter...

Läs mer

2015-12-10

Utdelning av aktier dotterbolag

Stockholm 2015-12-10 Som beslutades på den extra Bolagsstämman 2015-10-27 kommer Stureguld att de...

Läs mer

2015-12-10

Månadsrapport Stureguld Sverige Ab

Under oktober 2015 omsatte Stureguld 2,5 MSEK (1,2) och hade kostnader om 2,3 MSEK, inklusive avskri...

Läs mer

2015-12-04

Dotterbolag genomför resterade del av Pantaluren AB

Bolagsförvärv: Sturegulds dotterbolag Mobilåtervinning i Sverige AB har per idag 2015-12-04 förv...

Läs mer

2015-12-03

Bolagsverket har registrerat emission i Mobilåtervinning i Sverige AB

Bolagsverket har idag registrerat emissionen i dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB. Aktieka...

Läs mer

2015-12-01

Dotterbolag genomför förvärv och nyemission

Bolagsförvärv: Sturegulds dotterbolag Mobilåtervinning i Sverige AB har per idag 2015-12-01 geno...

Läs mer

2015-11-23

Dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige ABs emission registrerad

Mobilåtervinning i Sverige ABs nyemission är per idag 2015-11-23 registrerad hos Bolagsverket. Ef...

Läs mer

2015-11-19

Nyemission i dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB

Styrelsen i Mobilåtervinning i Sverige AB har under november arbetat för att kapitalisera bolaget....

Läs mer

2015-11-18

Bolagsverket har registrerat nya aktier

Bolagsverkets registreringsprocess avseende de nya aktierna för inköp av rörelsen smsguld.se samt...

Läs mer

2015-11-10

Månadsrapport Stureguld Sverige AB

Under oktober 2015 omsatte Stureguld 1,2 MSEK (0,8). Målsättningen att omsätta mer än 50 MSEK k...

Läs mer

2015-10-28

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stureguld Sverige AB

Stureguld Sverige AB har per den 27 oktober 2015 hållit extra bolagsstämma. Följande beslut fatt...

Läs mer

2015-10-16

Delårsrapport 2015

finansiell översikt delår tre 2015 Totala intäkter uppgick till 47,3 MSEK (15,6) Rörelseresult...

Läs mer

2015-10-15

Dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB är nu publikt

Det helägda dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB har nu registrerats som ett publikt bolag....

Läs mer

2015-10-07

Kallelse till extra bolagsstämma i Stureguld Sverige AB

Aktieägarna i Stureguld Sverige AB, org nr 556777-2883, kallas härmed till extra bolagsstämma tis...

Läs mer

2015-09-28

Förvärvar smsguld.se samt guldpengar.se

Stureguld AB har tecknat ett avtal med 24Money Payments AB om att förvärva verksamheterna smsguld....

Läs mer

2015-09-15

Bolagsverket har registrerat Mobilåtervinning i Sverige AB

Stureguld har ett helägt dotterbolag där styrelsen tidigare har beslutat att dotterbolaget förvä...

Läs mer

2015-09-10

Månadsrapport Stureguld Sverige AB

Under Augusti 2015 omsatte Stureguld 4 MSEK (1,6). Målsättningen att omsätta mer än 50 MSEK kva...

Läs mer

2015-09-01

Verksamheten MobilPengar.se överlåts till ett helägt dotterbolag

Verksamheten MobilPengar.se förvärvades av Stureguld Sverige AB under våren 2015. Sturegulds ledn...

Läs mer

2015-08-11

Månadsrapport Stureguld Sverige AB

Under Juli 2015 omsatte Stureguld 9,5 MSEK (1,1). Målsättningen att omsätta mer än 50 MSEK till...

Läs mer

2015-07-15

Halvårsrapport - 2015

FINANSIELL ÖVERSIKT HALVÅR ETT 2015 Totala intäkter uppgick till 31,8 MSEK (10,6) Rörelseresult...

Läs mer

2015-06-10

Månadsrapport Stureguld  Sverige AB

Under maj 2015 omsatte Stureguld 5,3 MSEK (3,2). Målsättningen att omsätta mer än 40 MSEK till ...

Läs mer

2015-06-08

Nygammal VD återvänder

Johan Nilsson återvänder som VD eftersom nuvarande VD Marcus Wernersson ska studera vidare på HHS...

Läs mer

2015-05-29

Kommunike från årsstämma

Stureguld Sverige AB (publ) har per den 28 maj 2015 hållit årsstämma där årsredovisningen för ...

Läs mer

2015-05-15

Styrelsens förslag till årsstämman

12. Styrelsen avstår för att lämna ett förslag om ersättningar till styrelsens ledamöter. 13. ...

Läs mer

2015-05-11

Månadsrapport Stureguld  Sverige AB

Under april 2015 omsatte Stureguld 6,5 MSEK (1,3). Målsättningen att omsätta mer än 40 MSEK til...

Läs mer

2015-04-27

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Stureguld Sverige AB (publ) 556777-2883 kallas härmed till bolagsstämma 28 maj 2015...

Läs mer

2011-12-14

Stureguld VD-intervju

Intervju med VD Joacim Nord...

Läs mer