Investor Relations

Styrelse och Revisor

Pressmeddelande Finansiella Rapporter Styrelse och Revisor Aktie Kontakt

Verkställande direktör

Christian Kronegård

Christian Kronegård, född 1988, har varit verkställande direktör och styrelseledamot i W & IT Solutions Group AB sedan maj 2016. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och arbetar också aktivt i flertalet av NEVI-koncernens innehav.

Styrelseledamot

Thomas Jansson

Thomas Jansson är VD för New Equity Venture Int AB. Thomas har en magisterexamen från Royal Institute of Technology i Stockholm. Thomas har varit involverad i mer än tjugo börsintroduktioner och har arbetat med mikroinvesteringar och nystartade företag i mer än tio år.

Styrelseordförande

Hans Orre

Hans Orre, född 1966, är styrelseordförande i Precisionsmetall sedan december 2014 och är oberoende styrelseledamot i förhållande till Bolaget. Hans Orre började i mitten av 80-talet utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst tidredovisnings- och faktureringssystem. Efter avslutad ekonomi-utbildning började Orre på Akelius Skatt i Göteborg där han arbetade som utvecklingsansvarig för Akelius Skatt och de nya produkterna Akelius Bokslut samt Akelius Revision (sedermera Norstedts Skatt, Bokslut och Revision).

Revisor

Thomas Jönsson

Thomas Jönsson, vid till revisionsbyrån Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB, omvaldes till revisor i Bolaget på årsstämman 19 april 2018. Thomas Jönsson är huvudansvarig revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.